Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης JKD

/

Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης JKD

In stock

Compare

Περιγραφή

ΦΟΡΗΤΟΙ ΖΥΓΟΙ για την ζύγιση μικροαντικειμένων,
Δυναμικότητας 150γρ με ακρίβεια 0,1γρ,
η
Δυναμικότητας 250γρ με ακρίβεια 0,05γρ,
η
500γρ με ακρίβεια 0,1γρ,

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.