Βρεφοζυγός μηχανικός

/

Βρεφοζυγός μηχανικός

In stock

Compare

Περιγραφή

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 50GR – 100 GR
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.