ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΓΙΑ ΖΥΓΙΣΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΓΙΑ ΖΥΓΙΣΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

In stock

Compare

Περιγραφή

•ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΖΥΓΙΣΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
•ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 600kg H 1200kg H 1500kg
•ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 100gr H 200gr H 500gr ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
•ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
•1,00m X 1,00m
•1,20m X 1,20m
•1,20m X 1,50m
•ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΕΙΚΤΗ (INDICATOR) ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.