Μηχανικός ανθρωποζυγός με κολώνα και συρόμενο βάρος

/

Μηχανικός ανθρωποζυγός με κολώνα και συρόμενο βάρος

In stock

Compare

Περιγραφή

ΜΟDELO T-200 HEALTH SCALE (DOCTOR SCALE)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 200 ΚΙΛΑ – ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ.

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.