ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ν-2

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ν-2

In stock

Compare

Περιγραφή

Διαθέτει πλήρες εργονομικό πληκτρολόγιο για ευελιξία και ταχύτητα στην επιλογή τωνκαταμετρήσεων.
Προσφέρει απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια στην καταμέτρηση.
Διαθέτει μικροϋπολογιστή που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.
Χαμηλό κόστος απόκτησης με υψηλή απόδοση καθώς μπορεί να πραγματοποιήσει μεικτή καταμέτρηση και να εμφανίσει την συνολική αξία.
Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα.
Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα.
Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας.
Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG
Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.
Ταχύτητα καταμέτρησης 900 χαρτονομίσματα / λεπτό.
Άμεση προεπιλογή καταμέτρησης από το πλήρες και εργονομικό πληκτρολόγιο.
Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη τύπου LCD, με πλήρη μηνύματα.
Δυνατότητα μεικτής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με εμφάνιση της συνολικής αξίας.
Διαθέτει θύρα USB για μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού.
Αυτόματη εκκίνηση καταμέτρησης.
Πρόσθεση καταμετρήσεων, εμφανίζει το άθροισμα περισσότερων καταμετρήσεων.
Χοάνη εισόδου για 200 χαρτονομίσματα.
Χοάνη υποδοχής 200 χαρτονομισμάτων.
Αθόρυβη λειτουργία.
Σύνδεση με δεύτερη οθόνη για τον πελάτη.(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Διαστάσεις χαρτονομίσματος: 110 Χ 50 έως 190 Χ 90 mm.
Διαθέτει θύρα USB για μελλοντικές αναβαθμίσεις

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.