ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ HAMPEL MODEL ΕΤW-KE

/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ HAMPEL MODEL ΕΤW-KE

In stock

Compare

Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ MODELO ETW – KE
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 0,2GR
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 15KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1GR
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 30KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 2GR
ΔΙΑΣΑΣΕΙΣ ΤΑΣΙΟΥ ΙΝΟΧ 24cm Χ 21cm.
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ & ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
• ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΨΗΦΙΑ
• ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΒΑΡΟΣ – ΑΠΟΒΑΡΟ (TARA)
• ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ (ZERO)
• ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (LB, OZ)

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.