Ζυγός επίπεδος

Ζυγός επίπεδος

In stock

Compare

Περιγραφή

Μοντέλο: ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 150Kg
Ζυγιστική ικανότητα: 150Kg
Υποδιαίρεση: 50gr
Πλατφόρμα: 45x55cm

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.