ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

/

ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

In stock

Compare

Περιγραφή

ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΣ ΗΒ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

  • Ζυγός μέτρησης ύψους και βάρους
  • Κλίμακα μέτρησης ύψους 80 X 210 cm
  • Διάσταση πλατφόρμας: 375 (Π) X 275 (Μ) mm
  • Ικαν. ζύγισης 160 kg
  • Yποδιαίρεση 500gr

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.