Παλετοζυγοί

ΠΑΛΑΙΤΟΖΥΓΟΣ

Παλετοζυγός – Π Κατασκευή από χάλυβα Κατασκευή αvθεκτική σε σκληρό βιoμηχαvικό περιβάλλov υγρασίας και σκόvης. Χωρίς κινούμενα μέρη με αποτέλεσμα μηδενική φθορά και ελάχιστες ανάγκες συvτήρησης Τo πλαίσιo έδρασης της πλατφόρμας αvαρτάται σε 4 πoδια, ρυθμιζόμενου ύψους βαρεως τυπου Δυναμοκυψέλες με έγκριση OIML ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,840 x 1,250m 0,960 x 1,260m ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΕΣ 1500 kg 2000 kg

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ 2Τ

Κατασκευή για βιομηχανική χρήση • 2.000 kg / 1 kg • Οθόνη Backlight LCD, μεγεθος ψηφίων 52 mm • Εκτυπωτης Θερμικος ενσωματομενος • Ζύγιση με 4 δυναμοκυψέλες • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία • Διάρκεια μπαταρίας 60 ωρές συνεχούς λειτουργίας • Άδιαβροχο πληκτρολόγιο • Μίκος πηρουνιών: 1160 mm • Πλάτος πηρουνιών: 195 mm

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ – Π

Παλετοζυγός – Ρ Κατασκευή από χάλυβα Κατασκευή αvθεκτική σε σκληρό βιoμηχαvικό περιβάλλov υγρασίας και σκόvης. Χωρίς κινούμενα μέρη με αποτέλεσμα μηδενική φθορά και ελάχιστες ανάγκες συvτήρησης Τo πλαίσιo έδρασης της πλατφόρμας αvαρτάται σε 4 πoδια, ρυθμιζόμενου ύψους βαρεως τυπου Δυναμοκυψέλες  με έγκριση OIML ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,840 x 1,250m 0,960 x 1,260m ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΕΣ 1500 kg 2000 kg

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ 2t

• Κατασκευή για βιομηχανική χρήση • 2.000 kg / 1 kg • Οθόνη Backlight LCD, μεγεθος ψηφίων 52 mm • Εκτυπωτης Θερμικος ενσωματομενος • Ζύγιση με 4 δυναμοκυψέλες • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία • Διάρκεια μπαταρίας 60 ωρές συνεχούς λειτουργίας • Άδιαβροχο πληκτρολόγιο • Μίκος πηρουνιών: 1160 mm • Πλάτος πηρουνιών: 195 mm

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ 2Τ

Κατασκευή για βιομηχανική χρήση • 2.000 kg / 1 kg • Οθόνη Backlight LCD, μεγεθος ψηφίων 52 mm • Ζύγιση με 4 δυναμοκυψέλες • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία • Διάρκεια μπαταρίας 60 ωρές συνεχούς λειτουργίας • Άδιαβροχο πληκτρολόγιο • Μίκος πηρουνιών: 1160 mm • Πλάτος πηρουνιών: 195 mm

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ 2Τ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ 2Τ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

• Κατασκευή για βιομηχανική χρήση • 2.000 kg / 1 kg • Οθόνη Backlight LCD, μεγεθος ψηφίων 52 mm • Εκτυπωτης Θερμικος ενσωματομενος • Ζύγιση με 4 δυναμοκυψέλες • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία • Διάρκεια μπαταρίας 60 ωρές συνεχούς λειτουργίας • Άδιαβροχο πληκτρολόγιο • Μίκος πηρουνιών: 1160 mm • Πλάτος πηρουνιών: 195 mm

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ 2Τ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ 2Τ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Κατασκευή για βιομηχανική χρήση • 2.000 kg / 1 kg • Οθόνη Backlight LCD, μεγεθος ψηφίων 52 mm • Ζύγιση με 4 δυναμοκυψέλες • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία • Διάρκεια μπαταρίας 60 ωρές συνεχούς λειτουργίας • Άδιαβροχο πληκτρολόγιο • Μίκος πηρουνιών: 1160 mm • Πλάτος πηρουνιών: 195 mm

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ Ε

ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ Ε

• Κατασκευή για βιομηχανική χρήση • 2.000 kg / 1 kg • Οθόνη Backlight LCD, μεγεθος ψηφίων 52 mm • Εκτυπωτης Θερμικος ενσωματομενος • Ζύγιση με 4 δυναμοκυψέλες • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία • Διάρκεια μπαταρίας 60 ωρές συνεχούς λειτουργίας • Άδιαβροχο πληκτρολόγιο • Μίκος πηρουνιών: 1160 mm • Πλάτος πηρουνιών: 195 mm

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.