Ηλεκτρονικοί ζυγοί τσέπης (Φορητοί)

Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης

POCKET SCALE

ΦΟΡΗΤΟΙ ΖΥΓΟΙ για την ζύγιση μικροαντικειμένων, Δυναμικότητας 150γρ με ακρίβεια 0,1γρ, η Δυναμικότητας 250γρ με ακρίβεια 0,05γρ, η 500γρ με ακρίβεια 0,1γρ,

Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης JKD

JKD

ΦΟΡΗΤΟΙ ΖΥΓΟΙ για την ζύγιση μικροαντικειμένων, Δυναμικότητας 150γρ με ακρίβεια 0,1γρ, η Δυναμικότητας 250γρ με ακρίβεια 0,05γρ, η 500γρ με ακρίβεια 0,1γρ,

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.