Βρεφοζυγοί

Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας

MOMERT 6470

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10GR ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V Ο ΖΥΓΟΣ ΣΒΗΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ

Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας μεταλλικός

MOMERT 6415

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10GR ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V Ο ΖΥΓΟΣ ΣΒΗΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ

Βρεφοζυγός μηχανικός

MOMERT 6510

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 50GR – 100 GR ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.