Ανθρωποζυγοί

ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 250kg ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 100gr ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60cm Χ 60cm ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ LCD ME BACKLIGHT

ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΣ ΗΒ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ Ζυγός μέτρησης ύψους και βάρους Κλίμακα μέτρησης ύψους 80 X 210 cm Διάσταση πλατφόρμας: 375 (Π) X 275 (Μ) mm Ικαν. ζύγισης 160 kg Yποδιαίρεση 500gr

Μηχανικός ανθρωποζυγός με κολώνα και συρόμενο βάρος

ΜΟDELO T-200 HEALTH SCALE (DOCTOR SCALE) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 200 ΚΙΛΑ – ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ.

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.