Γερανοζυγοί

Crane-Scales 500KG

XZ-GGE-Series-Crane-Scales

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 500KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 100GR – 200GR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ – ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.

Digital-Crane-Scales

XZ-AAE-Digital-Crane-Scales

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 5.000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 2 KG ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ – ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Digital-Hanging-Scale

Digital-Hanging-Scale

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 10.000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 5 KG ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ – ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Model 300kg Crane-Scale

Model-300kg Crane-Scale

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 300KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 50 – 100GR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ – ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.