Ηλεκτρονικοί ζυγοί τσέπης (Φορητοί)

21
Yes
None
1
1000000
Name...
/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%80%CE%B7%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%AF/
Thumbnail

Categories:

Sub-Categories:

Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης JKD
Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης JKD  Image
ΦΟΡΗΤΟΙ ΖΥΓΟΙ για την ζύγιση μικροαντικειμένων, Δυναμικότητας 150γρ με ακρίβεια 0,1γρ, η Δυναμικότητας 250γρ με ακρίβεια 0,05γρ, η 500γρ με ακρίβεια 0,1γρ,
Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης
Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης Image
ΦΟΡΗΤΟΙ ΖΥΓΟΙ για την ζύγιση μικροαντικειμένων, Δυναμικότητας 150γρ με ακρίβεια 0,1γρ, η Δυναμικότητας 250γρ με ακρίβεια 0,05γρ, η 500γρ με ακρίβεια 0,1γρ,
Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης JKD  Image
Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης JKD
ΦΟΡΗΤΟΙ ΖΥΓΟΙ για την ζύγιση μικροαντικειμένων, Δυναμικότητας 150γρ με ακρίβεια 0,1γρ, η Δυναμικότητας 250γρ με ακρίβεια 0,05γρ, η 500γρ με ακρίβεια 0,1γρ,
Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης Image
Ηλεκτρονικός ζυγός τσέπης
ΦΟΡΗΤΟΙ ΖΥΓΟΙ για την ζύγιση μικροαντικειμένων, Δυναμικότητας 150γρ με ακρίβεια 0,1γρ, η Δυναμικότητας 250γρ με ακρίβεια 0,05γρ, η 500γρ με ακρίβεια 0,1γρ,

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.