Γερανοζυγοί

17
Yes
None
1
1000000
Name...
/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%BF%CE%AF/
Thumbnail

Categories:

Sub-Categories:

Ηλεκτρονικός γερανοζυγός
Ηλεκτρονικός γερανοζυγός Image

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 500GR
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 2000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1000GR
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 3000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1000GR
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΙΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΚΑΤΑΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ – ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΒΑΡΟΥ (TARE)
AUTO POWER OFF
ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 100% .
ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.

Model 300kg Crane-Scale
Model 300kg Crane-Scale Image
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 300KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 50 - 100GR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ - ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.
Digital-Hanging-Scale
Digital-Hanging-Scale Image
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 10.000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 5 KG ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ - ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Digital-Crane-Scales
Digital-Crane-Scales Image
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 5.000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 2 KG ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ - ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Crane-Scales 500KG
Crane-Scales 500KG Image
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 500KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 100GR - 200GR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ - ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.
ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ 5Τ MODELO X
ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ 10T MODELO S
ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ 15T MODELO E
ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ NEW MODEL
Ηλεκτρονικός γερανοζυγός Image
Ηλεκτρονικός γερανοζυγός
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 500GR ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 2000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1000GR ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 3000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1000GR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΚΑΤΑΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ – ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ... Read More
Model 300kg Crane-Scale Image
Model 300kg Crane-Scale
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 300KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 50 - 100GR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ - ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.
Digital-Hanging-Scale Image
Digital-Hanging-Scale
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 10.000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 5 KG ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ - ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Digital-Crane-Scales Image
Digital-Crane-Scales
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 5.000KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 2 KG ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ - ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ... Read More
Crane-Scales 500KG Image
Crane-Scales 500KG
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MODELΟ GRANE SCALE ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 500KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 100GR - 200GR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (50-80 ΩΡΕΣ) ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΗ - ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΥΨΟΥΣ 35ΜΜ ΑΝΤΕΧΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ 50% . ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛ?... Read More

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.