Βρεφοζυγοί

23
Yes
None
1
1000000
Name...
/%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%BF%CE%AF/
Thumbnail

Categories:

Sub-Categories:

Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας
Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας  Image
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10GR ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V Ο ΖΥΓΟΣ ΣΒΗΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ
Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας μεταλλικός
Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας μεταλλικός Image

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10GR
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V
Ο ΖΥΓΟΣ ΣΒΗΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ

Βρεφοζυγός μηχανικός
Βρεφοζυγός μηχανικός Image
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 50GR - 100 GR ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ
Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας  Image
Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10GR ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V Ο ΖΥΓΟΣ ΣΒΗΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ
Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας μεταλλικός Image
Βρεφοζυγός ηλεκτρονικός ακριβείας μεταλλικός
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10GR ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V Ο ΖΥΓΟΣ ΣΒΗΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ
Βρεφοζυγός μηχανικός Image
Βρεφοζυγός μηχανικός
ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 20KG ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 50GR - 100 GR ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ

Login Account

Already a Elektron Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.